EKONOMİ BÖLÜMÜ

Piyasalardaki ekonomik hareketlenmeleri çözümleyerek yönünü belirleyebilen Ekonomi Bölümü öğrencileri, “ekonomik olayları” algılama, değerlendirme ve analiz bilgileriyle öne çıkıyorlar. Küreselleşmenin neden olduğu yeni rekabet yöntemlerinin dünya ekonomisine etkisini, ulusal/uluslararası ekonomik gelişmelerin analizini, ticaret yaşamında geleceğe yönelik stratejilerin tasarımı ve eylem planlarını uygulama becerileri öğrencilerimizin ayrıcalıklı becerileri arasında yer almaktadır. Yaşar Holding şirketlerinde gözlem/inceleme/staj ayrıcalığı ve geleneksel uluslararası sempozyum deneyimleri, Ekonomi Bölümü öğrencilerini benzerlerinden üstün kılar.

Gelişmiş ülkelerde çok yaygın olarak uygulamada olan ekonomi eğitimlerini incelediğimizde, Ekonomi lisans eğitiminde beşinci sömestre ve sonrasında bölümlerin belirli yoğunlaşma alanları önerdiklerini görüyoruz. Amerika'da bu alanlara yoğunlaşma alanları (concentration) denilirken diğer birçok ülke ve bölgede ‘Track’ ya da uzmanlık alanı dendiğini biliyoruz.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü olarak dört yoğunlaşma alanı ve bir de akademik alanla beraber beş uzmanlık alanı (track) belirledik. Ekonomi Bölümü öğrencileri eğer isterlerse beşinci dönemden sonra bu alanlardan birisini seçerek mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri alanda daha donanımlı olarak ekonomi eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.

Devamı