Curriculum
1. Dönem 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ECON 1101 EKONOMİYE GİRİŞ-I 3+0+0 3 8      BUSN 1104 İŞLETMEYE GİRİŞ 3+0+0 3 7
ECON 1124 DÜNYA EKONOMİ TARİHİ 3+0+0 3 8      ECON 1102 EKONOMİYE GİRİŞ II 3+0+0 3 8
HIST 1110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 2 2      ECON 1122 EKONOMİDE SAYISAL YÖNTEMLER 3+0+0 3 7
MATH 1103 İŞLETME MATEMATİĞİ I 3+0+0 3 6      HIST 1210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 2 2
SOFL 1101 AKADEMİK İNGİLİZCE I 4+0+0 4 4      SOFL 1102 AKADEMİK İNGİLİZCE II 4+0+0 4 4
TURK 1110 TÜRK DİLİ I 2+0+0 2 2      TURK 1210 TÜRK DİLİ II 2+0+0 2 2
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
3. Dönem 4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ECON 2203 MİKROEKONOMİ 3+0+0 3 7      ECON 2204 MİCROEKONOMİ-II 3+0+0 3 7
ECON 2205 MAKROEKOMİ-I 3+0+0 3 7      ECON 2206 MAKROEKOMİ-II 3+0+0 3 7
ISG 9110 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2+0+0 2 2      ECON 2315 EKONOMİK DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0+0 3 5
MATH 2111 İSTATİSTİK İLKELERİ I 3+0+0 3 6      MATH 2112 İSTATİSTİK İLKELERİ II 3+0+0 3 6
UFND 2020 ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ 2+0+0 2 2      UNV ECON 4 4. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - 3 5
UFND 7010 SOSYAL SORUMLULUK 0+2+0 1 1      0
UNV. ECON 3 3. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ - - 5      0
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
5. Dönem 6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ECON 3311 EKONOMETRİ-I 2+2+0 3 8      ECON 3314 EKONOMETRİ-II 2+2+0 3 8
ECON 3317 ULUSLARARASI EKONOMİ-I 3+0+0 3 8      ECON 3318 ULUSLARARASI EKONOMİ-II 3+0+0 3 8
ECON 3380 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISI 3+0+0 3 6      ECON 3484 ÇEVRE EKONOMİSİ 3+0+0 3 8
UFND 5020 ETİK KÜLTÜRÜ 2+0+0 2 2      ELECT ECON 6 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 3 6
ELECT ECON 5 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      0
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
7. Dönem 8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS
ECON 4001 EKONOMİDE BİTİRME PROJESİ-I 1+4+0 3 6      ECON 4002 EKONOMİDE BİTİRME PROJESİ-II 1+4+0 3 6
ELECT ECON 7 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT ECON 8 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 3 6
ELECT ECON 7X 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT ECON 8X 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 3 6
ELECT ECON 7XX 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT ECON 8XX 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 3 6
ELECT ECON 7XXX 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - - 6      ELECT ECON 8XXX 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ - 3 6
Toplam AKTS :30 Toplam AKTS :30
  
1. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Türü Grup Kodu
ANE 0301 TEMEL GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ I 2+2+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ANE 0302 TEMEL GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ II 2+2+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ANE 0303 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ I 2+2+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ANE 0304 TEMEL ÇİZİM TEKNİKLERİ II 2+2+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
BUSN 0010 İŞLETME YÖNETİM İLKELERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
BUSN 0030 GİRİŞİMCİLİK VE AİLE İŞLETMELERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
BUSN 0050 SATIŞ YÖNETİMİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
BUSN 0060 TARIM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
COMP 0375 SİBER GÜVENLİK FARKINDALIK 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ECON 0380 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ECON 0461 CİNSİYETİN EKONOMİK PERSPEKTİFİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ECON 3319 PARA, BANKA VE FİNANSAL PİYASALAR 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
EEE 0820 SENSÖRLERİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ENGL 0020 EDEBİ DÜNYALAR 4+0+0 4 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ESE 0260 TEMIZ ENERJI TEKNOLOJILERINE GIRIŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
FLM 0101 SİNEMA TARİHİNE GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
GAST 0123 SANAT, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
GRA 0217 SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ I 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
GRA 0317 MİTOLOJİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ID 0450 TASARIM DÜŞÜNCESİ 2+2+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
INTF 0310 FİNANSA GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
INTF 0320 ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
IR 0110 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
LAWS 0120 ANAYASA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
LOGI 0020 TAŞIMACILIĞIN TEMELLERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
LOGI 0030 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN TEMELLERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
MIS 0020 KURUMSAL İHTİYAÇLAR İÇİN BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
NMED 0113 SOSYAL AĞ ANALİZİNE GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
PRAD 0040 AYRIMCILIK 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
PRAD 0080 KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ  3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
PSYC 0100 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
PSYC 0110 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
RCTV 0220 FİLM KÜLTÜRÜ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
RCTV 0420 AĞ TOPLUMU VE KÜRESELLEŞME 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SE 0010 SOSYAL BILIMLERDE HESAPLAMA 0+4+0 2 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOC 0100 İKTİDAR VE EŞİTSİZLİK 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3
SOC 0110 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3
TGUI 0201 TURİZM PAZARLAMASI 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
2. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Türü Grup Kodu
ARCH 0390 MİMARLIK VE KENT 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
BUSN 0020 MUHASEBE 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
BUSN 0040 PAZARLAMA 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ENGL 0010 EDEBİYAT VE İNSAN BİLİMLERİ 4+0+0 4 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ENGL 0030 KÜRESEL EDEBİYAT BAĞLAMINDA TÜRK EDEBİYATI 4+0+0 4 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ENGL 0040 POPÜLER KÜLTÜR 4+0+0 4 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ETIT 0101 ÇEVİRİ UYGULAMALARI I 1+2+0 2 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
ETIT 0102 ÇEVİRİ UYGULAMALARI II 1+2+0 2 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
FLM 0102 FİLM OKUMALARI 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
GRA 0218 SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ II 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
GRA 0318 İKONOGRAFİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
INAR 0150 TASARIM TARİHİNE GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
INAR 0250 OYUN TASARIMINDA ÇEVRE VE DENEYİM 1+2+0 2 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
IR 0100 MEDENİYET, KÜLTÜR VE TOPLUM 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
LAWS 0110 HUKUKUN TEMEL İLKELERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
LOGI 0010 LOJİSTİĞİN TEMELLERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
MIS 0010 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 2+2+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
NMED 0111 YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
NMED 0112 DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
PRAD 0060 AVRUPA MEDYASI VE AB TARTIŞMALARI 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
PRAD 0070 HALKLA İLİŞKİLER İLKELERİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
TGUI 0202 TURİZM ULAŞTIRMASI 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
VCDS 0100 TASARIM BİLİNCİ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
VCDS 0375 MADDİ KÜLTÜR 3+0+0 3 5 Seçmeli UNV. ECON 3,UNV ECON 4
3. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Türü Grup Kodu
ECON 3003 DAVRANIŞSAL EKONOMİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 3367 FİNANSAL EKONOMİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 3399 KAMU EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 3485 YATIRIM 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4473 FEMİNİST EKONOMİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4491 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
INTF 3365 SERMAYE PİYASALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİNANSAL UYGULAMALAR 2+2+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
INTF 3375 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
INTF 3453 ULUSLARARASI KURUMSAL FİNANSMAN 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
INTF 3467 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
IR 3351 TÜRK SİYASAL HAYATI - I 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
4. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Türü Grup Kodu
ECON 3000 EKONOMİ STAJI 0+0+0 0 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 3312 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 3360 YÖNETİM EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 3361 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4372 MATEMATİKSEL EKONOMİ II 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
INTF 3474 UYGULAMALI PORTFÖY YÖNETİMİ 2+2+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
IR 3360 AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
VCDS 0200 FOTOĞRAFÇILIĞA GİRİŞ 3+0+0 3 5 Seçmeli UNIV EEL 3
5. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Türü Grup Kodu
ECON 4003 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4371 MATEMATİKSEL EKONOMİ I 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4461 CİNSİYET EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4493 GELİR DAĞILIMI EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4494 AVRUPA EKONOMİK BÜTÜNLEŞMESİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
IR 4471 AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİBER GÜVENLİK 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
6. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T+U YK AKTS Türü Grup Kodu
ECON 3354 TEKNOLOJİ VE YENİLİK EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Zorunlu ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
BUSN 4476 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4004 REGULASYON EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4390 EKONOMİK KALKINMA 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4460 EKONOMİK BÜYÜME 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4472 EKONOMİ TEORİSİNDE İLERİ DÜZEY KONULAR 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4488 OYUN TEORİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4490 SAĞLIK EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
ECON 4492 SPOR EKONOMİSİ 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
IR 4458 ENERJİ POLİTİKASI 3+0+0 3 6 Seçmeli ELECT ECON 5,ELECT ECON 6,ELECT ECON 7,ELECT ECON 8
SOFL 1011 ALMANCA I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1012 ALMANCA II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1013 ALMANCA III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1014 ALMANCA IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1015 ALMANCA V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1016 ALMANCA VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1017 ALMANCA VII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1018 ALMANCA VIII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1021 İTALYANCA I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1022 İTALYANCA II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1023 İTALYANCA III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1024 İTALYANCA IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1025 İTALYANCA V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1026 İTALYANCA VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1027 İTALYANCA VII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1028 İTALYANCA VIII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1031 FRANSIZCA I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1032 FRANSIZCA II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1033 FRANSIZCA III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1034 FRANSIZCA IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1035 FRANSIZCA V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1036 FRANSIZCA VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1037 FRANSIZCA VII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1038 FRANSIZCA VIII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1041 İSPANYOLCA I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1042 İSPANYOLCA II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1043 İSPANYOLCA III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1044 İSPANYOLCA IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1045 İSPANYOLCA V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1046 İSPANYOLCA VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1047 İSPANYOLCA VII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1048 İSPANYOLCA VIII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1061 RUSÇA I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1062 RUSÇA II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1063 RUSÇA III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1064 RUSÇA IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1065 RUSÇA V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1066 RUSÇA VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1067 RUSÇA VII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1068 RUSÇA VIII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1071 JAPONCA I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1072 JAPONCA II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1073 JAPONCA III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1074 JAPONCA IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1075 JAPONCA V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1076 JAPONCA VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1077 JAPONCA VII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1078 JAPONCA VIII 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1081 PORTEKİZCE I 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1082 PORTEKİZCE II 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1083 PORTEKİZCE III 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1084 PORTEKİZCE IV 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1085 PORTEKİZCE V 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4
SOFL 1086 PORTEKİZCE VI 3+0+0 3 5 Seçmeli SOFL II,SOFL I,UNV. DTI 5,UNV. DTI 6,UNV. ARCH 7,UNV. ARCH 6,UNV. ECON 3,UNV ECON 4