Ekonomi Topluluğu Facebook Sayfası İçin Tıklayınız!

Misyonumuz: Üniversite öğrencilerinin ekonomide, ülke içinde ve dünyada olan biten gerçek olayları algılayabilmesi ve değişimlerin farkında olmasını sağlamak için yapılan seminerler düzenlemek. Ayrıca ekonomi kurumları ve piyasadaki işletmelerle tanışmalarını sağlamak, iş alanlarının farkında olmak, mevcut konjonktür ve iş dünyasının nabzını tutmak, piyasanın beklenti, isteklerini anlamak adına sektör buluşmaları seminer ve gezilerini düzenlemek. En önemlisi öğrencilerin bir arada organizasyon oluşturma yeteneklerini geliştirmek.

Vizyonumuz: Ekonomi gibi tüm toplumları belirleyen bir bilim dalında ülke ve dünya gerçeklerinin farkında ve bu gerçekleri yorumlama ve farkındalık durumunu artırmak için kapsamlı ve önemli konuk katılımı ile bir araya gelmek.

Sektörde neler olduğunu ve değişimlerin nasıl gerçekleştiğini algılamak adına sektör temsilcisi kişi ve kuruluşlar ile bir araya gelmek. Sektörlerin mezun olacak kişilerden neler ve hangi yeterlilikler istediğini öğrenmeyi sağlamak.

Alanında en iyi kurum ve kişileri üniversite öğrencileri ile bir araya getirmek. Güncel gelişmeleri anlamak adına tartışma ortamları oluşturmak.

Topluluğumuz 2010 yılında kurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamı topluluğa üye olabilmektedir.