EKONOMİ BÖLÜMÜ

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölüm programı genel ekonomi, makro-mikro ekonomi, uluslararası iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometri ve iktisadi düşünce derslerini kapsamaktadır. Temel ilkeleri belirtilen bölümümüzün eğitimi ingilizce dilinde yapılmakta, mezunlarımızın daha geniş bir yelpazede ekonomik teorileri kavrama ve ekonomilerin işleyiş biçimini yorumlama yönünde yeni bir perspektif kazandırmaktır.

Ekonomi Bölümünden mezun olan öğrencileri belirli hedeflere yönlendirerek oldukça kalifiye bir eğitim ile hazırlamayı planlayan bu program, beşinci dönemden sonra, ekonominin beş ayrı uzmanlık alanından oluşmaktadır. Üretim ve Ticaret alanı reel üretim ekonomisi ve ticaretin yanı sıra, reel yatırım ve büyüme gibi konulara odaklanırken, Ekonomi ve Finans alanı güçlü bir ekonomi altyapısı ile finansal sektörün ihtiyacı olan derslerden oluşmaktadır. Ekonomi ve İşletme alanı iş ve ekonomi bağlantısını güçlendiren derslerden oluşurken, Ekonomi Politik ve Kamu Sektörü alanı kamuda çalışmayı düşünen ekonomistlere ekonomi politik ile beraber kamuda gerekli olan konuları da öğretmeyi amaçlamıştır. Bu alanlardan birisini seçen öğrenciler, alan uzmanlığını sağlamaları için önerilen derslerden (altısı alan zorunlu ve dördü alan seçmeli olmak üzere) en az on dersi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu alanlardan hiçbirini seçmek istemeyen öğrenciler, tüm alanlardan karma olarak ve en az sekizi ECON kodlu ders olmak koşulu ile kendi genel uzmanlık alanlarını da oluşturabilirler.

Devamı