YENİ MÜFREDAT İNTİBAK KURALLARI VE ESKİ/YENİ EŞLEŞEN DERSLER TABLOSU

 Eski                                                                                                                                         Yeni

DERS KODU DERS ADI KREDİ DERS KODU DERS ADI KREDİ
ECON  101 Introduction to Economics – I 5 (3,0) ECON 1101 Introduction to Economics – I 8 (3,0)
ECON 121 Introduction to Mathematics for Economists-I 5 (3,0) MATH1103 Calculus for Business I 6 (3,0)
BUSN  101 Introduction to Business – I 6 (3,0) BUSN 1102 Introduction to Business 7 (3,0)
BUSN  102 Introduction to Business  – II 6 (3,0)
SOFL 101 English for Academic Purposes -I 3 (3,0) SOFL 1101 English for Academic Purposes -I 4 (3,0)
TURK  011 Turkish – I 1 (2,0) TURK 1011 Turkish – I 2 (2,0)
HIST  011 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution – I 1 (2,0) HIST  1011 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution – I 2 (2,0)
ECON  102 Introduction to Economics – II 5 (3,0) ECON 1102 Introduction to Economics – II 8 (3,0)
ECON 122 Introduction to Mathematics for Economists-II 5(3,0) ECON 1122 Quantitative Methods in Economics  7 (3,0)
SOFL 102 English for Academic Purposes -II 3 (3,0) SOFL 1102 English for Academic Purposes -II 4 (3,0)
ECON 124 History of World Economy 5 (3,0) ECON 1124 History of World Economy 8 (3,0)
TURK  012 Turkish – II 1 (2,0) TURK  1012 Turkish – II 2 (2,0,)
HIST  012 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution-II 1 (2,0) HIST 1012 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution-II 2 (2,0)
BUSN  201 Principles of Accounting – I 6 (3,0) BUSN 2201 Fundamentals of Accounting 6 (3,0)
BUSN  202 Principles of Accounting – II 6 (3,0)
STAT  111 Principles of Statistics – I 6 (3,0) MATH2111 Principles of Statistics – I 6 (3,0)
STAT  112 Principles of Statistics – II 6 (3,0) MATH2112 Principles of Statistics – II(Prerequisite MATH2111, or STATS 111) 6 (3,0)
ECON 203 Microeconomics-I 6 (3,0) ECON 2203 Microeconomics-I 7 (3,0)
ECON 205 Macroeconomics-I 6 (3,0) ECON 2205 Macroeconomics-I 7 (3,0)
ECON 206 Macroeconomics-II 6 (3,0) ECON 2206 Macroeconomics-II(Prerequisite ECON2205 or ECON 205) 7 (3,0)
ECON 204 Microeconomics-II 6 (3,0) ECON 2204 Microeconomics-II(Prerequisite ECON2203 or ECON 203) 7 (3,0)
UFND 070 Social Responsibility Project 1 (0,2) UFND 070 Social Responsibility Project 1 (0,2)
ECON  315 History of Economic Thought 6(3,0,3) ECON 2315 History of Economic Thought 5 (3,0)
ECON  311 Econometrics – I 6(3,0,3) ECON 3311 Econometrics – I 8 (2,2)
ECON  314 Econometrics – II 6(3,0,3) ECON 3314 Econometrics – II  (Prerequisite ECON3311 or ECON 311) 8 (2,2)
ECON 317 International Economics I 6(3,0,3) ECON 3317 International Economics I 8 (3,0)
ECON 318 International Economics II 6(3,0,3) ECON 3318 International Economics II 8 (3,0)
ECON 120 Essentials of Economics 5 (3,0) ECON 1120 Essentials of Economics 5 (3,0)
ECON 319 Money, Banking and Financial Markets 6(3,0,3) ECON 3319 Money, Banking and Financial Markets 5 (3,0,3)
ECON 312 Monetary Theory and Policy 6(3,0,3) ECON 3312 Monetary Theory and Policy 6 (3,0)
ECON 367 Financial Economics 6 (3,0) ECON 3367 Financial Economics 6 (3,0)
ECON 360 Managerial Economics 6 (3,0) ECON 3360 Managerial Economics 6 (3,0)
ECON 380 Turkish Economy 6 (3,0) ECON 0380 Turkish Economy 5 (3,0)
ECON 399 Public Finance 6 (3,0) ECON 3399 Public Economics 6 (3,0)
INTF 453 International Corporate Finance 5 (3,0) INTF 3453 International Corporate Finance 6 (3,0)
INTF 365 Computer Aided Financial Applications in Equity Markets 5 (3,0) INTF 3365 Computer Aided Financial Applications in Equity Finance 6 (2,2)
INTF 467 Risk Management & Insurance 5 (3,0) INTF 3467 Risk Management & Insurance 6 (3,0)
ECON 485 Investment 6 (3,0) ECON 3485 Investment 6 (3,0)
ECON 488 Game Theory 6 (3,0) ECON 4488 Game Theory 6 (3,0)
INTF 474 Applied Portfolio Management 5 (3,0) INTF 3474 Applied Portfolio Management 6 (2,2)
ECON 361 Labour Economics 6 (3,0) ECON 3361 Labour Economics 6 (3,0)
ECON 460 Economic Growth 6 (3,0) ECON 4460 Economic Growth 6 (0,3)
ECON 461 Economics of Gender 6 (3,0) ECON 4461 Economics of Gender 6 (3,0)
ECON 390 Economic Development 6 (3,0) ECON 4390 Economic Development 6 (3,0)
ECON 354 Economics of Technology and Innovation 6 (3,0) ECON 3354 Economics of Technology and Innovation 6 (3,0)
ECON 484 Environmental Economics 6 (3,0) ECON 3484 Environmental Economics 8 (3,0)
BUSN 454 Human Resource Management 6 (3,0) BUSN 4476 Contemporary Issues in Human Resources Management 6 (3,0)
INRL 470 EU Grants and Project Management 5 (3,0) IR 4470 Grants and Project Management 6 (3,0)
BUSN 455 Financial Statement Analysis 6 (3,0) INTF 3375 Financial Statement Analysis 6 (3,0)
ECON 473 Feminist Economics 6 (3,0) ECON 4473 Feminist Economics 6 (3,0)
ECON 490 Health Economics 6 (3,0) ECON 4490 Health Economics 6 (3,0)
ECON 492 Sports Economics 6 (3,0) ECON 4492 Sports Economics 6 (3,0)
ECON 491 International Political Economy 6 (3,0) ECON 4491 International Political Economy 6 (3,0)
ECON 493 Economics of Income Distribution 6 (3,0) ECON 4493 Economics of Income Distribution 6 (3,0)
ECON 494 European Political Economy 6 (3,0) ECON 4494 European Economic Integration 6 (3,0)
INRL 458 Politics of Energy 5 (3,0) IR 458 Politics of Energy 6 (3,0)
INRL 351 Turkish Politics I 5 (3,0) IR 3351 Turkish Politics I 6 (3,0)
INRL 352 Turkish Politics II 5 (3,0) IR 3352 Turkish Politics II 6 (3,0)
INRL 360 EU-Turkey Relations 5 (3,0) IR 360 EU-Turkey Relations 6 (3,0)
INRL 312 International Organizations 6 (3,0) IR 3312 International Organizations 6 (3,0)
ECON 371 Mathematical Economics I 6 (3,0) ECON 4371 Mathematical Economics I 6 (3,0)
ECON 372 Mathematical Economics II 6 (3,0) ECON 4372 Mathematical Economics II 6 (3,0)
ECON 472 Advanced Topics in Economic Theory 6 (3,0) ECON 4472 Advanced Topics in Economic Theory 6 (3,0)

 

İNTİBAKLAR

 

  1. Ekonomi Bölümü’nde ders intibakları öğrencilerin 2018-2019 Akademik Yılında başlayacağı sınıftan itibaren uygulanır. Sınıf belirlenmesinde %70 kuralı uygulanmaktadır. Buna göre: 0-42 AKTS 1.sınıf, 43-84 AKTS 2.sınıf, 85-126 AKTS 3.sınıf ve 127 AKTS ve üzeri 4.sınıf olarak intibak edilmektedir. Geçmiş dönemlerde başarılı olunan derslerin intibakı yapılmaz. Ancak geçmiş dönemlerde hiç alınmayan veya başarısız olunan eski müfredattaki zorunlu ders, yeni müfredatta da zorunlu ise öğrenci o dersi almakla yükümlüdür.
  2. Eski/yeni müfredat tablosunda eşleşen dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  3. Dersin statüsünün değişmesi halinde;

a- Zorunlu dersin seçmeli olması halinde;

Bu dersten başarılı olanlar, seçmeli dersten başarılı sayılacaktır. Bu dersten başarısız olanların, aynı dersi ya da başka bir alan seçmeli dersi alması gerekir.

b- Seçmeli dersin zorunlu olması halinde;

Bu dersten başarılı olan bu dersi almış sayılır. Başarısız olanların, zorunlu hale gelen yeni dersi almaları gerekmektedir.

Bu dersi hiç almamış üst sınıf öğrencileri için zorunlu hale gelen yeni ders mevcut sınıfı veya üst sınıf ise alması gerekmektedir.

c- Dersin verildiği yıl değişmiş ise,

Bu dersten başarılı olan dersi almış sayılır. Başarısız olan öğrenciler yeni dersi alması gerekmektedir.

  1. İki dönemde I ve II olarak verilen zorunlu derslerin, tek dönemlik derse dönüşmesi halinde;

Derslerden her ikisinden başarısız olan öğrencinin tek döneme düşen dersi almasına ve eksik kalan kredisini başka bir alan seçmeli ders ile tamamlaması gerekir.

Derslerden birinden başarılı birinden başarısız olan öğrencilerin, başarılı ders kredisinin sayılması başarısız dersin yerine alan seçmeli ders alması gerekmektedir.

Derslerin her ikisinden de başarılı olan öğrenci tek döneme düşen dersten başarılı sayılır.

  1. Önceki dönemlerde alınan başarılı derslerin kredi toplamları intibak ettirilen sınıfa kadar fazla alınmış ise seçmeli ders kredisinden sayılır.
  2. Önceki dönemlerde alınan başarısız derslerin kredi toplamları intibak ettirilen sınıfa kadar fazla alınmış ise yeni açılan alan seçmeli ders kredisinden sayılır.
  3. Dönem müfredatına zorunlu ders olarak ECON 4001 Senior Project in Economics I eklenmiştir. 2018-2019 akademik yılı güz yarıyılı sonu itibariyle mezuniyeti hak edecek öğrenciler, bu dersin devamı olarak 8. Yarıyıla yeni eklenmiş olan ECON 4002 Senior Project in Economics II dersini almadan mezun olabilirler.
  4. Her bir uzmanlık alanı (Track) nın açılabilmesi koşulu: bir dersin açılma şartı için gerekli olan en az kayıtlı öğrenci sayısına ve Ekonomi Bölüm başkanlığının onayına tabidir.
  5. 2018-2019 akademik yılı ve öncesinde dikey ve yatay geçiş ile Ekonomi Bölümü’nde eğitime başlamış öğrenciler için yeni program uygulanır.
  6. 2018-2019 akademik yılında ve öncesinde Ekonomi Bölümü’nde çift anadal ve yandal yapan öğrenciler için yeni program geçerlidir.