“İktisatçı” Belgeselinin Üniversitemizde Gösterimi Yapıldı

.

Yönetmenliğini Çiğdem Boz’un yapmış olduğu ve Türkiye’de iktisadın ve iktisatçılığın geçmişinin, güncel gelişmeler ışığında ele alındığı “İktisatçı” belgeselinin gösterimi, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.